En fordom eller for-dom (av tysk Vor-Urteil) er en dom eller oppfatning som er fattet på forhånd. Ifølge Hans-Georg Gadamer inngår fordommene i den individuelle forståelseshorisonten, og er dermed en forutsetning for å kunne forstå. Se forståelse. Se også hermeneutikk.