Verifikasjonisme, metafysisk teori om språklig mening som vokste frem med de logiske positivistene. Teorien hevder at meningen til et utsagn er bestemt av dens verifikasjonsmetode(r). Dagens verifikasjonister med Dummett som den toneangivende, hevder gjerne at de søker en redegjørelse for sannhetsbegrepet heller enn en angivelse av det meningsfulle. Det hevdes at det ikke finnes noe grunnlag for å hevde at en setning er sann eller usann dersom det (i prinsippet) ikke finnes en måte å avgjøre spørsmålet på.