intersubjektiv

Artikkelstart

Intersubjektiv er det som er felles for to eller flere subjekter (tilskuere, observatører, forskere), eller som de er enige om. En observasjonsrapport (eller et observasjonsutsagn) sies å være intersubjektiv gyldig hvis flere observatører stadig kommer til (omtrent) samme resultat når de gjentar observasjonene eller eksperimentet.

Faktaboks

Uttale
ˈintersubjektiv
Etymologi
av inter- og subjekt

Begrepet intersubjektivitet er viktig i vitenskapsfilosofien på grunn av dets forbindelse med objektivitetsproblemet: Intersubjektiv enighet blant kompetente personer regnes ofte som en nødvendig betingelse for objektivitet i vitenskapelige sammenhenger. Noen ganger er det en tilstrekkelig betingelse, men dette er omstridt. Det er imidlertid intersubjektiv enighet om at fravær av intersubjektiv enighet om et resultat eller en teori som oftest er tilstrekkelig til å frata resultatet eller teorien krav på objektivitet.

Innen språkfilosofien har blant andre Willard Van Orman Quine (1908–2000) og Ludwig Wittgenstein (1889–1951) vektlagt at vi må nærme oss spørsmålet om språklig mening i lys av språkets intersubjektive karakter eller bruk.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev may-britt gjengstø utheim

Begrepet intersubjektivitet er et viktig begrep i psykologien som etterhvert har fått en sentral plass i utviklingspsykologisk forskning. Intersubjektiv utveksling, samhandling og samskaping blir holdt fram som bærebjelken i barnets utvikling. Intersubjektiviteten er i denne sammenhengen forutsetningen for subjektiviteten. Intersubjektivitet er et relasjonsbegrep som beskriver noe som foregår mellom mennesker, noe som mennesker deler. Av teoretikere er det Merleau-Pontys forståelse av den radikale intersubjektivitet (..i begynnelsen var erlasjonen) som står nærmest denne forståelsen av intersubjektivitet, til forskjell fra Husserls en forståelse av intersubjektivitet der subjektivtet er en forutsetning for intersubjektivitet.

svarte Georg Kjøll

Hei May-Britt. Takk for fint innspill! Du har helt rett i at intersubjektivitet som begrep er blitt viktig både i nyere filosofi og utviklingspsykologi. Flere teoretikere, blant annet Michael Tomasello, har de siste årene hevdet at forståelsen av intersubjektivitet ligger til grunn for ikke bare forståelsen av selve subjektet, men også utvikling av kommunikasjon og moralitet. Selv om teoriene er omdiskutert håper jeg snl.no kan få litt mer stoff på plass om disse temaene etterhvert, og at innsatsen vi gjør for å rekruttere nye fagansvarlige kan kaste av seg i form av mer oppdatert filosofi- og psykologistoff i tiden som kommer.Med vennlig hilsen,Georg KjøllRedaktør

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg