Metodelære, eller metodologi, læren om metodene i vitenskap og kunst; samlet fremstilling av de metoder som brukes i en vitenskap eller kunstart. Se også metodikk.