Horisont er et sentralt begrep i moderne fenomenologi og hermeneutikk, og har i erkjennelsesteorien spilt en viktig rolle siden Leibniz og Kant. Ifølge Leibniz og Kant har den menneskelige erkjennelsen en horisont som setter grenser for hva vi kan erkjenne, og denne horisonten er i det vesentlige uforanderlig. I Husserls fenomenologi er horisonten de gjenstander i mitt erkjennelsesfelt som jeg i øyeblikket ikke har rettet bevisstheten mot. I moderne hermeneutikk (Heidegger og Gadamer) er horisonten mengden av de implisitte oppfatninger jeg har, og som preger min forståelse av verden.