Romersk mytologi er en samling fortellinger og legender om byen Romas opprinnelse og eldste historie, og de religiøse ritualene i romersk religion.Den romerske religionen hadde ingen egen kosmologi, det vil si fortellinger om gudenes og universets opphav, men var fra tidlig av sterkt påvirket av etruskerne og grekerne. Gudene og deler av mytene i gresk mytologi ble tidlig tatt inn i den romerske gudeverdenen (panteon). Hele artikkelen