Romersk religion

Romersk mytologi er en samling fortellinger som er knyttet til byen Romas legendariske opprinnelse og eldste historie, og de religiøse ritualene i romersk religion. Gudene fra gresk mytologi ble tidlig tatt inn i den romerske gudeverdenen (panteon), i likhet med deler av den greske mytologien. Den romerske mytologien har ikke en egen skapelsesfortelling, kosmologi, som den greske. Hele artikkelen