Feretrius, (sannsynligvis av lat. 'å slå'), i romersk mytologi et tilnavn til Jupiter som «den som får krigsbyttet», «den som krigsbyttet blir viet til». Tempelet til Jupiter Feretrius lå på Kapitol og var etter sagnet bygd av Romulus; det ble betraktet som det eldste i Roma. Dit brakte hærførerne rustningene til fiendehærførere som de egenhendig hadde drept (lat. spolia opima) og viet disse til guden.