Consus, (til lat. condere 'gjemme, bevare'), romersk guddom som personifiserte oppbevaringen av kornet i magasinene (låvene). Da disse opprinnelig lå under jorden, hadde Consus et underjordisk alter nær Palatinerhøyden. Fest: Consualia, ble feiret 19. aug. (innhøstingen) og 15. des. (høstsåingen).