Honos og Virtus, i romersk religion personifikasjoner av krigersk ry og tapperhet; fremstilt som unge menn; flere templer i fellesskap i Roma.