Di consentes, (romersk myt.), seks gudepar: Jupiter og Juno, Neptun og Minerva, Apollo og Diana, Mars og Venus, Vulcanus og Vesta, Mercur og Ceres. Sammenstillingen er blitt til etter gresk innflytelse, og gylne statuer av disse 12 guder ble oppstilt på Forum i Roma 217 f.Kr. i analogi med de 12 olympiske guders statuer på torget i Athen.