Camenae, camener, hos romerne visstnok opprinnelig kildegudinner, dyrket utenfor Porta Capena i Roma. De ble også dyrket som spådoms- og sanggudinner og ble av dikterne ofte likestilt med de greske muser.