Flamen, i romersk mytologi betegnelse for femten offerprester, hver med sin bestemte funksjon knyttet til en bestemt guddom. Særlig ansett var Jupiters prest, flamen dialis, flamen martialis for Mars og flamen quirinalis for Quirinus.