Augustales, prestekollegier i romerske byer som hadde til oppgave å sørge for at keiseren ble dyrket som gud.