Carmenta, eller Carmentis (romersk myt.), kildegudinne, dernest dyrket som gudinne for forutsigelser og fødsler. Hun hadde et alter ved Porta Carmentalis i Roma; ifølge senere sagn mor til Evander. Fest: Carmentalia 11. og 15. jan.