Bellona, romernes krigsgudinne, søster (eller datter) av Mars. Hennes tempel lå på Marsmarken (utenfor Romas bygrense); her forhandlet senatet med fremmede sendemenn og andre som ikke måtte komme inn på byens område. Foran tempelet stod «krigssøylen» (bellica columna), og fra den kastet fetialene en lanse som tegn på at det var erklært krig.