Fetiales, i det gamle Roma et prestekollegium på tjue mann som skulle utføre religiøse seremonier ved krigserklæringer, fredsslutninger, forbundsavtaler o.l. Ved hver slik anledning forrettet to fetiales, hvorav bare den ene, pater patratus, foretok seremoniene og sa frem de formler som hørte til. Opprinnelig foregikk seremoniene ved romernes grense mot fiendelandet, men fra ca. 200 f.Kr. ble de utført nær en symbolsk grensestein ved Bellonatempelet på Marsmarken.