Cacus, i romerske sagn en røver som Herakles drepte. Da Herakles hadde fanget Geryones' okser og drev dem gjennom Italia, stjal Cacus noen av dem og gjemte dem i en hule ved foten av Aventinerhøyden. Oksebrølene forrådte ham, og Herakles straffet Cacus på livet. Til minne om begivenheten innviet Herakles et alter, ara maxima, mellom Palatiner- og Aventinerhøyden i Roma.