Amulius, mytisk konge i Alba Longa. Han styrtet sin bror Numitor fra tronen og gjorde dennes datter Rhea Silvia til vestalinne. Ved guden Mars ble hun mor til Romulus og Remus. Amulius lot henne da fengsle og befalte sine menn å drukne barna, men de ble reddet. Senere drepte de Amulius og gjeninnsatte Numitor på tronen.