Haruspex, romersk (eg. etruskisk) spåmann, som tok varsel av offerdyrs innvoller, særlig leveren, iakttok lyn og opplyste om soningsmidler mot truende ulykker. Siste gang nevnt i virksomhet i Roma 408 e.Kr.