Fames, romersk gudinne, personifikasjon av sulten. Hun er fremstilt i Vergils Aeneiden, der hun bor ved nedgangen til underverdenen. I Ovids Metamorfoser oppgis Skythia som hennes bosted.