Sedimentære bergarter er bergarter som er dannet ved herding (diagenese) av sedimenter (løsmasser) når disse blir gradvis begravd og utsatt for trykkøkning og temperaturer opp til rundt 200 grader. Sedimentære bergarter utgjør sammen med metamorfe bergarter og magmatiske bergarter en av de tre hovedtypene av bergarter. Sediment er hovedbestanddel i sedimentære bergarter. Hele artikkelen