Bryozokalkstein, løs, hvit kalkstein bygd opp av bryozokolonier. I Danmark er bryozokalkstein stratigrafisk betegnelse for en del av dan(danien).