Dalasandstenen, geologisk formasjon; en over 600 m tykk lagrekke av prekambrisk (jotnisk) sandstein i den nordvestlige del av Dalarna og tilgrensende deler av Härjedalen. Dalasandstenen kommer inn på norsk område øst for Trysilelva og kalles her trysilsandstein.