Engelsk jord, løs bergart, en walisisk varietet av trippel. Består av mikroskopiske skall av kiselalger og brukes som slipemiddel.