Kiselgur, hvit, lettsmuldrende bergart se diatomitt.