Fosforitt, sedimentær bergart dannet ved utfelling av fosfater på havbunnen. Forekommer i veksling med marine skifere og kalksteiner. Det er den viktigste fosforkilde til fremstilling av gjødningsstoffer, fosfor og fosforforbindelser. Store forekomster finnes i Nord-Afrika, USA og Kasakhstan. Fosforitt inneholder en apatitt som er rik på karbonat og fluor (fluorapatitt), gjerne utfelt i kryptokrystallinsk form (kollofan).