Taconitt, en jernholdig, sedimentær bergartsformasjon fra Mesabi Range, Minnesota, USA. Jerninnholdet er 25–30 %, dels i form av oksider, dels som silikater. Forekomstene er av meget stor utstrekning.