Lydisk stein, en svart, fin og tett flintlignende silisiumrik bergart, finnes ofte som små knoller i sedimentære bergarter. Ble brukt som prøvestein for gull: fargen på den streken som fremkommer ved å skrape på steinen med et metallstykke kan for et øvet øye angi gullgehalten.