Boghead, (navn etter sted i Skottland), brunsvart, matt og lett kulltype, sannsynligvis dannet ved opphopning av alger. Boghead gir store mengder gass og tjære, men ikke koks ved destillasjon. Kvæfjordkullene, som finnes som løse stein langs kysten av Norge, er av bogheadtype.