Nubian Sandstone, sedimentær bergart som ligger på grunnfjellet i østlige del av Sahara, nordøstlige Afrika og Arabia. Sedimentene ble avsatt fra kambrium- til krittiden i overveiende kontinentalt avsetningsmiljø. I øvre del finnes marine lag av kalk og kalkholdig leire.