Septarier, rundaktige knoller (konkresjoner) av leirholdig kalkstein med radiære sprekker som utvider seg mot sentrum. Sannsynligvis dannet ved utfelling av aluminiumholdig gel, som ved inntørking har sprukket opp. Sprekkene er senere fylt med kalsitt eller kvarts. Finnes i leirskifere, også i den kambrosiluriske lagrekke i Oslofeltet.