Trysilsandstein, bergart, tykk lagpakke med prekambrisk, rød til brun sandstein og lava. Lagrekken finnes i Norge øst for Trysilelva, Hedmark. I Sverige kalles trysilsandsteinen for Dalasandsten.