Dolomittstein, bergart som består overveiende av mineralet dolomitt i finkornet form. Den kan se ut som en kalkstein, og blir ofte kalt dolomitt eller dolomittisk kalkstein.