Fløts, jevntykt bergartslag av forholdsvis stor utstrekning, oftest brukt om kullag, tidligere også om malmførende ganger.