Gråvakke, sedimentær bergart som består av kvarts, feltspat og bergartsfragmenter av sandstørrelse sammenkittet av en leirgrunnmasse. Gråvakke dannes ved rask nedbrytning og avsetning, og er særlig kjent fra fjellkjeder. Finnes også i områder som har hatt kaldt klima. I Norge er de fleste sparagmittene gråvakke. Andre er kjent fra den kaledonske fjellkjede.