Tillitt, bergart som er dannet ved forsteining av morene. Den består av en dårlig sortert blanding av leire, sand, grus og større stein som er herdet til en sammenhengende bergart etter avsetningen. Tillitt kjennes fra perioder med istider, i Norge fra senprekambrium (eokambrium).