Kukersitt, kuchersitt, olje- og gassholdig skiferbergart av ordovicisk alder fra Estland. Det organiske materialet kommer fra en fossil, mikroskopisk alge, Gloexapsamorpha prisca, og kan destilleres ut. Brytes i stor stil, og gassen sendes via rørledning til St. Petersburg.