Rødskjørhet, varmskjørhet (metallurgi), skjørhet som kan opptre i stål i rødvarm tilstand. Skyldes oftest for stort svovelinnhold. Også oksygen kan fremkalle rødskjørhet.