Alfajern er en av tre forskjellige varianter av jern i fast tilstand. De to andre er gammajern og deltajern. Hver variant har sin bestemte pakking av atomer – kalt krystallstruktur. Alfajern er karakterisert ved en kubisk romsentrert krystallstruktur som ved normalt trykk er stabil under 910 °C, gammajern ved en kubisk flatesentrert krystallstruktur som er stabil i temperaturområdet 910–1394 °C og deltajern ved kubisk romsentrert krystallstruktur stabil mellom 1394 °C og smeltepunktet 1538 °C.