Finkornstål, stålkvaliteter spesielt avpasset til å gi en finkornet struktur ved oppheting i austenittområdet, f.eks. for varmebehandling. Ved avkjøling skal den finkornete austenittstrukturen forvandles til strukturer som ved brukstemperaturen gir gode mekaniske egenskaper og økt sikkerhet mot sprøbrudd. Finkornstål for konstruksjonsformål fremstilles vanligvis ved legering med små mengder aluminium, som forbinder seg med nitrogen i stålet til et nitrid. Som kornforfinende tilsetning benyttes også niob og vanadium, det siste særlig i verktøystål.