Seigjern er det samme som kulegrafittjern og nodulært støpejern; støpejern hvor grafitten foreligger i kuleform istedenfor i flak. Les mer under kulegrafittjern.