Avkulling er en eldre betegnelse på dekarburisering, det vil si fjerning av karbon fra stål.