Utenlandske storgårder og herregårder

Herregård, storgård som tilhører eller har tilhørt en adelsmann (herremann); stor gård med leilendingsbruk under seg. . Hele artikkelen