Morlanda, gods i Sverige, på øya Orust i Bohuslän. Gården er kjent siden 1400-tallet, da den tilhørte slekten Darre. Den tilhørte deretter slektene Oxe og Båt, før den i 1532 kom i slekten Bildts eie. Morlanda var slektens hovedgods og et av Norges største. Det var inndratt under den svenske kronen 1675–79, og var da forlenet bort til slekten Mörner (af Morlanda). Slekten Bildt fikk godset tilbake, og satt med det til 1881, da det ble solgt til familien Sanne, som på kvinnesiden stammer fra slekten Bildt. Morlanda har nå et areal på 5380 dekar, hvorav 1470 dekar er dyrket mark. Hovedbygningen, en langstrakt toetasjes trebygning, er oppført i 1675.