Vestervig kloster, tidligere herregård i Danmark, Nordjylland, sørvest for Thisted. Gården er første gang nevnt 1117, da den hellige Thøgers relikvier ble flyttet til Vestervig kirke. Vestervig var en kort tid bispesete, men ble på slutten av 1100-tallet innrettet som kloster for augustinerkorherrer. Klosteret ble inndratt under kronen og var kongelig len 1530–1661, da Joachim Irgens overtok; tilhørte senere bl.a. arkitekten Laurids de Thurah, som gjenoppførte husene etter en brann 1703. De gamle husene ble revet på 1800-tallet, men klosterkirken, med kalkmalerier fra slutten av 1400-tallet, er bevart. I kirken og på kirkegården finnes en rekke gravsteiner fra middelalderen, bl.a. en som hevdes å markere fellesgraven til prins Buris og Valdemar 1s søster Kirsten (folkevisens «Liden Kirsten»).