Frötuna, gods i Sverige, i Uppsala kommune ved nordenden av Funbosjön 13 km nordøst for Uppsala. Godset er kjent siden 1200-tallet og har tilhørt bl.a. slektene Soop, Kyle og Gyllenkrok før det i 1779 ble fideikommiss i slekten De Geer. I 1925 gikk Frötuna i arv til friherinne Marianne de Geer af Leufsta, gift med greve Carl Oscar Bernadotte af Wisborg, og godset eies nå av deres sønnesønn Carl Bernadotte. Godset omfatter 40 000 dekar, hvorav 11 000 dekar er dyrket mark. Hovedbygningen, et toetasjes steinhus, er oppført i 1840-årene.