Marienborg - Danmark

Marienborg, gods i Danmark, Storstrøms amt, på vestlige Møn. Godset har sin opprinnelse i gårdene Nygårde, krongods som 1658 ble forlenet bort til krigshelten Jacob Nielsen Danefer. 1685–97 var eiendommen embetsbolig for amtmann, generalløytnant Samuel Christopher von Plessen. Deretter tjente godset som bolig for amtmennene Casper Gottlob Moltke og Frederik Christian von Møsting. Under krongodssalget 1769 ble Nygårde solgt til Esaias Fleischer og Magnus Beringschiold. Beringschiold ble snart eneeier og gav gården navnet Marienborg etter sin hustru. 1777 kjøpte den hollandske ministerresident Charles Francois Bosc de la Calmette eiendommen, som i hans eiertid ble kalt Calmettenborg. Godset ble 1821 solgt til familien Tutein, og 1888 ble det kjøpt av Hemming Vilhelm greve Moltke til Bregentved. Hans etterslekt satt med Marienborg til 1985, da det ble solgt til slekten Natorp. Sammen med Marienborg drives også gården Egelykke. Godset har et totalareal på 13 520 daa, hvorav 8930 daa dyrket mark.

Hovedbygningen, et tofløyet anlegg i italiensk stil med et stort tårn, er oppført i to omganger 1853–55 og 1893.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg