Runsa, herregård i Upplands-Väsby kommune, Uppland, Sverige, 30 km nord for Stockholm. Gården nevnes første gang i 1313 som Runusum; navnet er ikke sikkert forklart. Ved Runsa er det funnet rester etter en jernaldergård (Runsa fornborg), en skipssetning (steingrav) fra bronsealderen og en gravhaug fra jernalderen. Gården har tilhørt slektene De la Gardie, Stenbock og Ankarcrona. Hovedbygningen, som består av en toetasjes midtfløy og to mindre toetasjes sidefløyer, alle med säteritak og forbundet med enetasjes fløyer med saltak, er oppført omkring 1670 etter tegninger av Jean de la Vallée.