Åminne, gods i Finland, Turun ja Porin lääni, nær Salo. Godset var gammel eiendom i slekten Horn af Åminne (Horn, svenske og finske adelsslekter (1)). Etter 1809 kom godset i slekten Armfelts eie, og det kom 1888 ved ekteskap til slekten von Knorring. Det tidligere storgodset ble oppdelt i flere mindre eiendommer ved de finske landreformer i første halvdel av 1900-tallet. Hovedgårdene Åminne og Salais tilhører fremdeles overhodet for slekten von Knorring, mens storgodsets øvrige hovedgårder tilhører andre medlemmer av slekten. Hovedbygningen på Åminne er en langstrakt, enetasjes tømmerbygning fra slutten av 1700-tallet.