Brattingsborg, herregård i Danmark, på øya Samsø, tidligere hovedgård i grevskapet Samsøe. Brattingsborg tilhørte i middelalderen kronen, og eides fra 1661 sammen med resten av Samsø av Joachim Gersdorff. Fra ham gikk det i arv til datteren Magdalene Sibylle, som var gift med Jørgen Bjelke. Fra 1674 var grev Peder Griffenfeld eier av godset, som ble inndratt til kronen ved hans fall 1676, og gitt til Christian 5s elskerinne Sophie Amalie Moth, som 1677 ble opphøyd til grevinne av Samsø. Brattingsborg gods, med et areal på 24 500 daa, tilhører fortsatt hennes etterslekt, grevene Danneskiold-Samsøe (Danneskiold). Hovedbygningen er oppført i nyromantisk stil 1870, utvidet 1897–98.